Het adviesbureau voor ondernemerschap in de architectenbranche


Met onze jarenlange ervaring in de architectenbranche kunnen we op vele fronten en in elke levensfase van het bureau van toegevoegde waarde zijn. Zo boden we in onze begintijd al de compacte opleiding ‘Ondernemerschap voor ruimtelijk ontwerpers’. De combinatie van (coachings)ervaring in het ondernemerschaps-onderwijs en (transitie)ervaring in de architectenbranche maakt Bouwlokaal uniek.

Image

Frank Pörtzgen

Mede-oprichter Bouwlokaal

Tamara Rookus

Mede-oprichter Bouwlokaal

Image
Image

‘Jouw waarde als afscheidnemend bureauleider is blijvend als je opvolging goed is geregeld.’

‘De kans dat jij als toekomstig leider succesvol bent, is groter als het transitieproces zorgvuldig verloopt.’

Toen Frank Pörtzgen (1957) in 2014 met Tamara Rookus Bouwlokaal oprichtte, werkte hij ook nog bij Wiegerinck Architecten. Hij was zo’n 30 jaar actief bij het bureau. De eerste tien jaar als architect, daarna ook als partner. Gedurende die periode maakte hij meerdere leiderschapstransities mee. Als partner hield Frank zich bezig met de strategie van het bureau en het portfolio ‘ziekenhuizen’. Daarnaast was hij medeverantwoordelijk voor de vormgeving en aanscherping van het proces van leiderschapstransitie. Verder begeleidde hij nieuwe partners in hun leiderschapsontwikkeling.

Frank weet uit eigen ervaring wat er komt kijken bij een leiderschapstransitie en welke impact dit heeft. Hij weet wat het betekent om het partnerschap los te laten en ruimte te maken voor een nieuwe generatie leiders. Sinds begin 2020 richt Frank zich volledig op Bouwlokaal, waar hij zijn kennis en ervaring inzet om architecten en hun bureaus verder te helpen. Frank is een deskundige en gepassioneerde adviseur en coach. Hij maakt van nature makkelijk contact en weet als geen ander partijen te verbinden.

Tamara Rookus (1978) is senior adviseur en coach bij Bouwlokaal. Ze doet al ruim 10 jaar onderzoek naar hoe creatieve professionals zich ontwikkelen tot succesvol ondernemer. Welke waarden vinden zij belangrijk? Waar lopen ze tegenaan bij het opzetten van hun onderneming? Hoe geven ze leiding aan een bureau zonder zichzelf te verliezen? Welke opdrachten, methodieken en gespreksvormen blijken het meest effectief? Stuk voor stuk vragen waar ze zich dagelijks mee bezighoudt. 

Naast mede-initiatiefnemer van Bouwlokaal, is Tamara ook verbonden aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Ze is daar hoofd (a.i.) van het ArtEZ Business Centre. Daarvoor was ze adviseur ondernemerschapsonderwijs en ontwikkelde ze meerdere onderwijs- en begeleidingstrajecten voor zowel bachelor studenten als werkende professionals in de creatieve industrie. Tamara staat bekend als een analytische en betrokken coach die snel tot de kern weet te komen.

Opdrachtgevers aan het woord

Als architect ben je gewend vragen te stellen en door te vragen. Het is heel prettig dat Tamara en Frank dat nu bij mij deden om de verschillende toekomstscenario’s voor mijn bureau samen te onderzoeken.
Ab Hans foto

Ab Hans

Directeur/eigenaar Loko architecten

Bouwlokaal begeleidde ons in het aanscherpen van en durven focussen op een scherpe visie. Dit heeft binnen een jaar vele nieuwe deuren geopend en ons nieuw werkplezier bezorgd.
Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda foto

Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda

Partners bij Barzilay+Ferweda

Tamara en Frank stelde ons de juiste vragen waardoor wij meer inzicht kregen in onze bureau structuur. Dit heeft ons geholpen bij het maken van beslissingen voor de toekomst.
Anet Schurink foto

Anet Schurink

Partner GSG Architecten

Bouwlokaal weet op een prettige manier snel tot de kern van de materie te komen. Dit heeft ons erg geholpen bij de fusie van twee kantoren met verschillende culturen.
Gerrit Andela foto

Gerrit Andela

Zakelijk directeur De architecten van team 4

'De samenwerking met Bouwlokaal is voor mij bijzonder omdat Frank en Tamara voor zowel afscheidnemende als toetredende partners het proces van onze leiderschapstransitie goed begeleiden.'
Rens Schulze foto

Rens Schulze

Architect en founding-partner Geurst & Schulze

‘Het lukte Tamara en Frank de neuzen van de drie eigenaren dezelfde kant op te krijgen. Dat was nodig om samen beslissingen te kunnen nemen.’
Marianne Loof  foto

Marianne Loof

Partner LEVS architecten

'De gesprekken met Bouwlokaal hebben mij geholpen in het maken van keuzes voor de toekomst van mijn bureau.'
Jan Poolen foto

Jan Poolen

Directeur/architect ZEEP architects & urban designers

‘De gesprekken met Bouwlokaal hebben onze ogen geopend voor de urgentie van de leiderschapstransitie in ons bureau. Daardoor zijn we er nu bewuster mee bezig.’
Marcel Fleer foto

Marcel Fleer

Partner Bfas architectuur + stedenbouw + placemaking

Samenwerkingspartners

Als gedurende het proces dat wij begeleiden vragen aan de orde komen waar onze kennis en ervaring niet ligt, werken we graag samen met externe specialisten. Die kunnen door het bureau zelf worden aangedragen of door ons. Op dit moment werken we samen met twee zeer ervaren partners; waarderingsspecialist Frank van der Noll en wervings- en selectieconsultant voor de architectenbranche Hans Kortland.

Image

Frank van der Noll
Bedrijfseconoom, registeraccountant en register valuator

Frank van der Noll is als register valuator actief en partner verbonden aan International Business Valuers B.V. te Barendrecht. In die hoedanigheid is hij betrokken bij waarderingsonderzoeken op velerlei gebied zoals fusies en overnames, fiscale vraagstukken en conflicten en echtscheidingen. Naast deze werkzaamheden is als hij examinator verbonden aan het Nederlands Instituut voor Register Valautors (NIRV) en geregeld actief als docent en publicist op het gebied van business valuation.

Hans Kortland
Wervings- en selectieconsultant

Hans Kortland heeft o.a. als hoofd P&O bij EGM architecten veel ervaring op gedaan op het vlak van human resource management binnen de architectenbranche. Hij is gespecialiseerd in de selectie van medewerkers en het juist positioneren op het juiste functieniveau. Hans is partner bij Human Forza Architectuur.

Image

Download whitepaper

Ja, mail mij de gratis whitepaper.