Het traject met Bouwlokaal


De transitie naar een nieuwe generatie leiders is een veelomvattend proces dat jaren kan duren. Bouwlokaal begeleidt zowel huidige eigenaren als opvolgers binnen één (maatwerk)traject met als hoofddoel: het voortbestaan van het bureau. Na een uitgebreid kennismakingsgesprek, doorlopen we in het begeleidingstraject drie fases. Fases die we op maat aanpassen aan de betreffende bureausituatie.

Image

Fase 1

Inventarisatie en advies

Fase 1 image

Fase 2

Ontwikkeling en uitvoering

Fase 2 image

Fase 3

Implementatie

Fase 3 image
All fases graph

Fase 1 duurt ongeveer 3 maanden.

Elk leiderschapstransitietraject begint met het in kaart brengen van de stand van zaken. Zijn er eerder leiderschaps- wisselingen geweest binnen het bureau? Hoe lang willen de huidige eigenaren nog doorwerken? Zijn er kandidaat-opvolgers in beeld? Wat zijn hun kwaliteiten en competenties? Wat is de eigendomsstructuur en de waarde van het bureau? 

Tijdens deze inventariserende gesprekken komen ook de succes- en faalfactoren aan het licht. Het (h)erkennen van deze aandachtspunten is belangrijk voor een soepel verloop van de transitie. Zodra we een helder beeld hebben van hoe het bureau er momenteel voor staat, ontwikkelen we een plan van aanpak voor fase 2.

Houd voor fase 2 rekening met een duur van zo’n 5-8 maanden.

In deze fase bereidt Bouwlokaal de eigendoms- en leiderschapstransitie voor en ontwikkelen we gezamenlijk een herhaalbare transitiestructuur. Verder moeten kandidaat-opvolgers onderzoeken of het partnerschap écht iets voor hun is. Hierin worden ze begeleid door Tamara. Tegelijkertijd moeten de huidige eigenaren er zeker van zijn dat ze met de partner-kandidaten verder willen. 

Als voor 100% duidelijk is dat de huidige eigenaren en kandidaat-opvolgers in zee willen, vindt aan het einde van fase 2 de eigendomstransitie plaats.

De duur en aanpak van fase 3 hangt erg af van de situatie binnen het bureau.

Is alles bij de notaris vastgelegd en de eigendomstransitie voltooid? Dan start, na het champagnemoment, de laatste fase van de leiderschapstransitie. Hierin bouwen de huidige partners hun verantwoordelijkheden af en dragen ze hun netwerk over aan de opvolgers. Ze leren hun huidige functie loslaten en gaan op een ander niveau opereren. Hun leidinggevende rol verandert in die van coach voor de opvolgers.

In deze fase groeien de opvolgers in hun rol van bureauleiding en werkgever. Ze leren een boegbeeld voor het bureau te zijn en bekwamen zich verder in; het doen van acquisitie, het opbouwen van een netwerk, het maken van marktconforme offertes en het inspelen op veranderingen in de markt. Bouwlokaal vervult hierin, waar nodig, een adviserende en coachende rol.

Geïnteresseerd in ons traject of een adviesgesprek? 

Neem contact op met Bouwlokaal.


Frank Pörtzgen

06 22 78 99 88
frank@bouwlokaal.nl 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste Bouwlokaal nieuws.

Image

Meer weten?

Download onze whitepaper ‘Leiderschapstransitie bij architectenbureaus’.

Bel ons ook voor begeleiding van je bureau organisatie

Wil je je groeiende architectenbureau beter structureren, begrijpen waardoor het niet loopt zoals je wilt? Samen met jou ontdekken we waar de knelpunten zitten en hoe je hier grip op krijgt.

Subsidie

Bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie kun je trouwens een aanvraag doen voor de professionalisering van je bureau. Dit gaat via de Open oproep Professionalisering en praktijkverdieping. Je kunt Bouwlokaal inzetten voor dit professionaliseringstraject.

Financiële bijdrage

Werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling helpt met een financiële bijdrage om je positie op de arbeidsmarkt te verstevigen met een professioneel ontwikkeltraject. Je kunt dat inzetten voor ondersteuning door Bouwlokaal.

Startversneller Gelderland en Overijssel

Voor ondernemers in Gelderland en Overijssel: voor het succesvol starten van je bedrijf door het verbeteren van je ondernemersvaardigheden. In Gelderland: coaching voucher + extra voucher voor vakgerichte opleiding. In Overijssel: coaching voucher + vier bijeenkomsten met startende ondernemers.

Download whitepaper

Ja, mail mij de gratis whitepaper.