Leiderschapstransitie

Leiderschapstaken bij een architectenbureau

Je bent opgeleid als architect en je hebt inmiddels ervaren wat die rol in de praktijk inhoudt. In een team werk je aan complexe opdrachten, soms geef je leiding aan zo’n team. Je overlegt met opdrachtgevers, met collega’s en je probeert het ontwerpproces de goede kant op te leiden. Je hebt wel eens horen zeggen dat een architect maar 10-15% van zijn tijd daadwerkelijk besteedt aan ontwerpen. Hoe is dat voor jou nu? Stel dat je partner zou worden in het bureau, wat betekent dit dan voor je takenpakket? Wat doen die partners in het bureau nu precies; het is lastig om daar een beeld van te krijgen. In deze blog proberen we daar wat inzicht in te geven. 


Leiderschapstaken bij een architectenbureau image

Een architect-partner heeft, naast zijn ontwerpende rol, leidende taken op globaal drie terreinen: het ontwerpproces, het commerciële proces en de bedrijfsvoering. Bij het leiden van de ontwerpprocessen bepaalt de architect-partner de inhoudelijke kwaliteit en de toon van het bureau. Het commerciële proces gaat over het verwerven van opdrachten en de aanwezigheid in de buitenwereld. De bedrijfsvoering is de manier waarop het bureau zakelijk geleid wordt.  

Elk van de drie aandachtsgebieden omvat een aantal hoofdtaken, zie daarvoor het schema hieronder. Bij ieder bureau spelen deze taken of aandachtsgebieden in sterkere of minder sterke mate een rol. De mix van de drie aandachtsgebieden bepaalt de bureaucultuur. Die is specifiek en kenmerkend voor ieder bureau.  

Bijna geen enkele architect heeft talent op al deze terreinen. Het is daarom goed om leiderschapstaken te delen met een aantal partners. De kunst is om bij jezelf en elkaar te ontdekken waar je kracht en je affiniteit ligt. Vervolgens is de vraag hoe je vaardigheden ontwikkelt op deze gebieden. Dat kan het best door gedurende een aantal jaren intensief samen te werken met de huidige leiders van het bureau waar je mogelijk partner wordt. Op die manier wordt een bureaucultuur organisch overgedragen. 

Wil je weten hoe dit allemaal werkt? Bouwlokaal heeft ervaring met deze trajecten.  

Leiderschapstaken bij een architectenbureau 

Commercieel proces (extern)

·               Acquisitie                                            opdrachten verwerven 

·               Marketing en Public Relations            werken aan zichtbaarheid 

·               Netwerken                                          contacten leggen en versterken 

·               Nevenfuncties                                     maatschappelijke rollen vervullen 

 

Bedrijfsvoering (intern)

·               Financiën                                            beheersing van kosten en inkomsten 

·               Bureauorganisatie                              bouwen aan een geoliede samenwerking  

·               Personeel                                           de juiste mensen op de juiste plek brengen 

·               Facilitaire zaken                                  welke instrumenten heb je nodig 

 

Ontwerpproces 

·               Projecten                                            leidinggeven aan het ontwerpproces 

·               Kwaliteit                                              bewaken van het niveau van werken  

·               Werkmethodiek                                  ontwikkelen van het projectmatige werkproces 

·               Kennisontwikkeling                             opbouwen van de bureaukennis 


Meer weten?

Neem contact op met Bouwlokaal. 

Download whitepaper

Ja, mail mij de gratis whitepaper.